IEEE ICNSC 2021

18th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control

 3 - 5 December 2021  Xiamen, China

T​heme:Industry 4.0 and AI  

Organizing Committee 

General Chairs

Jiliang Luo, Huaqiao University, CN


ProgramCo-Chairs

Shihua Li, Southeast University, CN
Chu Feng, U. d'Evry Val d'Essonne, FR

Lin Meng, Ritsumeikan University, JP


Publicity Co-Chairs
G. Cabri, U. di Modena e Reggio Emilia, ITA
Takao Sato, University of Hyogo, JP

Huaxiong Li, Nanjing Univ., CN


Finance Chair

Xinhua Guo, Huaqiao University, CN


Exhibition Chair
Xin Luo, Chinese Academy of Sci., CN

General Co-Chairs
Chunrong Pan, Jiangxi U. Sci & Tech, CN
Xuemin Chen, Texas Southern U., USA


Special Session Chairs
Chunlin Chen, Nanjing University, CN
Shuai (Steven) Li, Swansea University, UK
Ming Hou, DRDC, CA


Publication Co-Chairs
Jianhong Ye, Huaqiao University, CN
Qi Kang, Tongji Univ., CN


Organizing Committee Co-Chairs
Tundong Liu, Xiamen University, CN
Jie Huang, Fuzhou University, CN

General Honorary Chair

Xipeng Xu, Huaqiao University, CN


ProgramChair

Weimin Wu, Zhejiang University, CN


Tutorial/WorkshopChair
Jing Bi, Beijing U. of Tech., CN

M. Ghahramani, U. College Dublin, IRL


Award Co-Chairs
Haibin Zhu, Nipissing Univ., CA
Zhiwu Li, Macau U. of Sci. & Tech., CN


Local Organizing Co-Chairs
Lin Zhou, Huaqiao University, CN
Zhuoyun Nie, Huaqiao University, CN

 ​ Sponsors: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society; Huaqiao University; Zhejiang University;Jiangxi University Of Science And Technology 
 ​       Co-Sponsors: Xiamen Association of Automation, Fujian Association of Automation, Jiangsu Association of Automation